ultra sol extra biztonsági adatlap

KERAFLEX EXTRA S1 grey. Biztonsági adatlap. 16/5/2015, verzió 1. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító.

Federal-Mogul Distributor Sales, Federal-Mogul S.ä.r.l. European Aftermarket ... Kiterjesztési határ: Olaj köd 5mg/m3 (8 hr T.W.A) (EH40-0ES).

A termék kereskedelmi neve: Stylish hajhab extra. Szinonímák: --. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása illetve ellenjavallt ...

10 апр. 2015 г. ... A termék kereskedelmi neve: Stylish hajlakk extra strong hold. Szinonímák: --. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított ...

veszélyes lehet, mivel filmet képez a vízfelületen, elzárva az ... Az R-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. fejezetben. ... Tűzveszélyességi osztály:.

LM Hungarolube Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/a. Telefon: 42/595 265. Fax: 42/595 264. Baleset, veszély esetén hívható telefonszám:.

(idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. 2.2. Címkézési elemek. Művész terpentin. Összetevők: Turpentine Oil / Terpentinolaj.

1 июл. 2019 г. ... 4.1Azelsősegély-nyújtásiintézkedésekismertetése. Belégzés: Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. Bőrrelvalóérintkezés:.

24 сент. 2015 г. ... Hexametilén-tetramin. A termék sorszáma. : 398160 ... n) Vízben való oldhatóság oldható o) Megoszlási hányados: n-oktanol/víz.

Minden nap folyékony szappan – friss verziószám: 1.0 – HU. Kiadva 2018. június 11. 1/5. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP. Készült az 1223/ 2009/EK rendelet ...

Kereskedelmi megnevezés: VERY WELL AKRIL FESTÉK RAL 9005 400 ML. · Cikkszám: 110337 ... Aerosol 1 H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

10 сент. 2010 г. ... Alumínium-klorid, vízmentes. 7446-70-0. EEC No. 231-208-1. >95. Skin Corr. 1B (H314). Eye Dam. 1 (H318). (EUH014). Egészségügyi veszélyek.

Ultragel Hungary 2000 Kft. * 1023 Budapest Bécsi út 4. ( +36 1 278 3050. 8 [email protected]. : www.ultragel.hu. BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült a 453/2010 EK, ...

Lenor Summer Breeze Textilöblítő koncentrátum. Termékkód. : PA00216247 / 90922417. Termékcsoport. : Kereskedelmi termék.

Illatmentes Folyékony Szappan ... 1.2 Azonosított felhasználás: kozmetikum, tisztítás, szappan ... Megjelenési forma: folyadék. Szín: barna-fehér.

okozhat, és a palack felrobbanhat. Az égő gázpalackot ne fektessük el, mert ekkor folyadékgáz kezdhet égni. A tűz környezetében levő tartályokat ...

Márkanév: NITROLAKK 003, 004, 005. 1.2. A keverék felhasználása: Nitrocellulóz bázisú lakk. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:.

26 авг. 2014 г. ... Védőkesztyű használata kötelező. Szem- vagy arcvédő használata kötelező. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más ...

Reczimpex Kft.– CITROMIX Lámpaolaj. 1/7. Biztonsági adatlap ... Termékazonosító CITROMIX Lámpaolaj. Anyag neve: DULA-C Szénhidrogének,. CAS: 64742-82-1.

26 янв. 2021 г. ... Átdolgozás száma 2. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító. Termék neve. Magnézium-oxid.

mondat. Koncent- ráció tömeg %. Karbamid. 200-315-5. 57-13-6. -. -. 31,8-33,2. A Vesz. osztály(ok) és kategória(k), a H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a ...

22 мар. 2017 г. ... Ferticare Starter 15-30-15. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító. Terméknév.

Forgalmazó: Bácska Vadász Kft. 6527 Nagybaracska, Bajai út 10/B sz. Tel/Fax: +36 79/321-364. E-mail: [email protected].

5 нояб. 2008 г. ... Ultra Szavo penész elleni szer. 2. változat. BIZTONSÁGI ADATLAP. A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2008. szeptember 12.

Tectane, Horgany Spray. 1 / 11. oldal. BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító:.

Szódabikarbóna. Szinoníma/az anyag latin neve: NATRII HYDROGENCARBONAS, nátrium-bikarbonát. CAS szám: 144-55-8. EU szám: 205-633-8. REACH reg. szám:.

Változat száma: 1/Hu. Felülvizsgálat kelte: 2015.06.01. Nyomtatás dátuma: 16.01.20. 1/14. BIZTONSÁGI ADATLAP. Jelen biztonsági adatlap az Európai Bizottság ...

Biztonsági adatlap BASACOLORS Extra mélyalapozó citrom illattal oldal 1 / 4..... BIZTONSÁGI ADATLAP. Kiállítás kelte: 2012-02-01.

citrom. pH-érték (1%-os vizes oldat):. n. a.. Olvadáspont. -95 Celsius. Forráspont: 176 Celsius. Lobbanáspont: 48 Celsius. Tűzveszélyesség: nem gyúlékony.

12 дек. 2016 г. ... NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. H-1031 Budapest Szentendrei út 174. Raiffeisen Bank: 12010398-01440457-00100004.

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő parfüm, Japan Tatami. Kiadás dátuma: 2009.04.15. 6-ből a 1. oldal. 1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA. Termék neve.

EPOXY GYANTA. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított ... Ha hideg van, ... EPOXY GYANTA (átlagos molekulatömeg szám. < 700) (CAS: 9003-36-5).

Plussh Color Folyékony mosószer kapszula. CFA Hungária Kft. 1 / 12. oldal. BIZTONSÁGI ADATLAP. A Bizottság (EU) 2015/830 Rendelete szerint.

1 сент. 2017 г. ... ALKOHOLOS FILC ELTÁVOLÍTÓ. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelt azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása:.

Surf Professional Color. Felülvizsgálat: 2019-07-01. Verzió: 01.0. Biztonsági adatlap. 1907/2006/EK, 31. cikk szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a ...

Eukaliptusz olaj. Kiadás dátuma: 2018.04.12. Verziószám: 1.0. 1 / 9. Kiállítás/javítás kelte: 2018.04.12. verziószám: 1.0. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a ...

Hatóanyag-tartalom: Citromos eukaliptusz olaj, hidratált, ciklizált (CAS-szám: 1245629-80-4) 50 g/l. Figyelmeztető H-mondatok: nincsenek.

Kereskedelmi megnevezés: 3702294 Szauna tisztító folyadék, eukaliptusz, 500ml. 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása.

10 апр. 2018 г. ... 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító: Narancsolaj. Szinoníma/az anyag latin neve:.

Terméknév: eni Oso (ISO 46). Változat: 5 ... Email: [email protected] ... Klórozott szerves vegyületet nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olaj.

D-Szorbitol. Kiadás dátuma: 2018.04.12. Verziószám: 1.0. 1 / 8. Kiállítás/javítás kelte: 2018.04.12. verziószám: 1.0. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a ...

Talkum. Szinoníma/az anyag latin neve: TALCUM. Cas szám: 14807-96-6 ... b) a gyújtóforrások eltávolítása, megfelelő szellőzés biztosítása, a por elleni ...

91015878_RET_CLP_EUR - Lenor Unstoppables - Dreams. Felülvizsgálat dátuma: 05-febr.-2018 ... 91015878_RET_CLP_EUR - Lenor Unstoppables - Dreams.

12 апр. 2018 г. ... Napraforgó olaj. Szinoníma/az anyag latin neve: HELIANTHII ANNUI OLEUM RAFFINATUM. CAS szám: 8001-21-6. EU szám: 232-273-9. REACH reg. szám:.

Biztonsági adatlap: Baumit DuoContact. Oldal: 2 / 9. 2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930.

A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: [email protected]. 1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat ...

13 мая 2021 г. ... Ekoprevent Kft. Cím: 1222 Budapest, Komló utca 10. ... A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: [email protected].

1 июн. 2015 г. ... Forgalmazó: Ekoprevent Kft. Cím: 1222 Budapest, Komló utca 10. ... A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: [email protected].

MOL Essence 5W-30 szintetikus motorolaj. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

MESTER Szilikon Tömítő Ragasztó. Szín: Átlátszó, fehér, szürke, fekete. Tartalom: 310 ml. 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, ...

25 апр. 2017 г. ... Levendula illatú légfrissítő aeroszol. 1/6. Verzió: 3.0 ... Összetevők: propán-bután hajtógáz, PARFUM (COUMARIN, LIMONENE).

2 сент. 2015 г. ... semleges olaj alapú* ... C15-C30, hidrogénnel kezelt semleges olaj alapú. Orális: ... Hal. LC50. >100 mg/l 96 óra. Daphnia (Daphnia magna).

22 мар. 2018 г. ... TRINÁT SPRAY ÁLTALÁNOS AKRILFESTÉK. BIZTONSÁGI ADATLAP ... szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy.

a 453/2010 EU és a 2015/830/EU rendelet szerint. Zselatin. Kiadás dátuma: 2018.04.12. Verziószám: 1.0. 5 / 8. Fizikai állapot : szilárd por.

17 июл. 2018 г. ... Védőkesztyű használata kötelező. Védőruha használata kötelező. Szem- vagy arcvédő használata kötelező. Hőtől, forró felületektől, szikrától, ...

HANNO HORGANY SPRAY. 1 / 15. BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító: HANNO HORGANY SPRAY.

SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása . 1.1 Termékazonosító . Kereskedelmi megnevezés: ANTI-GERM FOAM B-25. Cikkszám: 18014.

9 авг. 2017 г. ... 1.1 Termékazonosító. · Kereskedelmi megnevezés: HP. · Cikkszám: 0781-319-84.., 0781-319-8065, 0781-319-8066. · 1.2 Az anyag vagy keverék ...

14 мая 2018 г. ... A termék neve: Univerzális tisztítószer Marseille-i szappan 750ml -. AUCHAN. Termékszám: 0016136506. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő ...

Prisma Color lakkspray. Termékkód: Prisma Color RAL Spray Acryl, különböző színekben. 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, ...

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.