octenisept biztonsági adatlap

Federal-Mogul Distributor Sales, Federal-Mogul S.ä.r.l. European Aftermarket ... Kiterjesztési határ: Olaj köd 5mg/m3 (8 hr T.W.A) (EH40-0ES).

Minden nap folyékony szappan – friss verziószám: 1.0 – HU. Kiadva 2018. június 11. 1/5. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP. Készült az 1223/ 2009/EK rendelet ...

Lenor Summer Breeze Textilöblítő koncentrátum. Termékkód. : PA00216247 / 90922417. Termékcsoport. : Kereskedelmi termék.

Biztonsági adatlap BASACOLORS Extra mélyalapozó citrom illattal oldal 1 / 4..... BIZTONSÁGI ADATLAP. Kiállítás kelte: 2012-02-01.

10 сент. 2010 г. ... Alumínium-klorid, vízmentes. 7446-70-0. EEC No. 231-208-1. >95. Skin Corr. 1B (H314). Eye Dam. 1 (H318). (EUH014). Egészségügyi veszélyek.

Tectane, Horgany Spray. 1 / 11. oldal. BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító:.

Illatmentes Folyékony Szappan ... 1.2 Azonosított felhasználás: kozmetikum, tisztítás, szappan ... Megjelenési forma: folyadék. Szín: barna-fehér.

Ultragel Hungary 2000 Kft. * 1023 Budapest Bécsi út 4. ( +36 1 278 3050. 8 [email protected] : www.ultragel.hu. BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült a 453/2010 EK, ...

Forgalmazó: Bácska Vadász Kft. 6527 Nagybaracska, Bajai út 10/B sz. Tel/Fax: +36 79/321-364. E-mail: [email protected]

LM Hungarolube Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/a. Telefon: 42/595 265. Fax: 42/595 264. Baleset, veszély esetén hívható telefonszám:.

Márkanév: NITROLAKK 003, 004, 005. 1.2. A keverék felhasználása: Nitrocellulóz bázisú lakk. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:.

okozhat, és a palack felrobbanhat. Az égő gázpalackot ne fektessük el, mert ekkor folyadékgáz kezdhet égni. A tűz környezetében levő tartályokat ...

26 авг. 2014 г. ... Védőkesztyű használata kötelező. Szem- vagy arcvédő használata kötelező. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más ...

24 сент. 2015 г. ... Hexametilén-tetramin. A termék sorszáma. : 398160 ... n) Vízben való oldhatóság oldható o) Megoszlási hányados: n-oktanol/víz.

Változat száma: 1/Hu. Felülvizsgálat kelte: 2015.06.01. Nyomtatás dátuma: 16.01.20. 1/14. BIZTONSÁGI ADATLAP. Jelen biztonsági adatlap az Európai Bizottság ...

veszélyes lehet, mivel filmet képez a vízfelületen, elzárva az ... Az R-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. fejezetben. ... Tűzveszélyességi osztály:.

12 дек. 2016 г. ... NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. H-1031 Budapest Szentendrei út 174. Raiffeisen Bank: 12010398-01440457-00100004.

Plussh Color Folyékony mosószer kapszula. CFA Hungária Kft. 1 / 12. oldal. BIZTONSÁGI ADATLAP. A Bizottság (EU) 2015/830 Rendelete szerint.

(idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. 2.2. Címkézési elemek. Művész terpentin. Összetevők: Turpentine Oil / Terpentinolaj.

mondat. Koncent- ráció tömeg %. Karbamid. 200-315-5. 57-13-6. -. -. 31,8-33,2. A Vesz. osztály(ok) és kategória(k), a H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a ...

Szódabikarbóna. Szinoníma/az anyag latin neve: NATRII HYDROGENCARBONAS, nátrium-bikarbonát. CAS szám: 144-55-8. EU szám: 205-633-8. REACH reg. szám:.

1 июл. 2019 г. ... 4.1Azelsősegély-nyújtásiintézkedésekismertetése. Belégzés: Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. Bőrrelvalóérintkezés:.

Reczimpex Kft.– CITROMIX Lámpaolaj. 1/7. Biztonsági adatlap ... Termékazonosító CITROMIX Lámpaolaj. Anyag neve: DULA-C Szénhidrogének,. CAS: 64742-82-1.

EPOXY GYANTA. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított ... Ha hideg van, ... EPOXY GYANTA (átlagos molekulatömeg szám. < 700) (CAS: 9003-36-5).

Kereskedelmi megnevezés: VERY WELL AKRIL FESTÉK RAL 9005 400 ML. · Cikkszám: 110337 ... Aerosol 1 H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő parfüm, Japan Tatami. Kiadás dátuma: 2009.04.15. 6-ből a 1. oldal. 1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA. Termék neve.

22 мар. 2017 г. ... Ferticare Starter 15-30-15. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító. Terméknév.

26 янв. 2021 г. ... Átdolgozás száma 2. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító. Termék neve. Magnézium-oxid.

citrom. pH-érték (1%-os vizes oldat):. n. a.. Olvadáspont. -95 Celsius. Forráspont: 176 Celsius. Lobbanáspont: 48 Celsius. Tűzveszélyesség: nem gyúlékony.

5 нояб. 2008 г. ... Ultra Szavo penész elleni szer. 2. változat. BIZTONSÁGI ADATLAP. A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2008. szeptember 12.

20 дек. 2019 г. ... Natúr, vékony MDF/HDF (E1; E-LE, GPCO). 1 / 8. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító.

Kereskedelmi megnevezés: 3702294 Szauna tisztító folyadék, eukaliptusz, 500ml. 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása.

Azonosított felhasználások: Élelmiszer moly csapda. 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai. Gyártó: GEA SRL. Via E. Fermi 10. 20019 Settimo Milanese.

Hatóanyag-tartalom: Citromos eukaliptusz olaj, hidratált, ciklizált (CAS-szám: 1245629-80-4) 50 g/l. Figyelmeztető H-mondatok: nincsenek.

Air Wick Freshmatic Automata légfrissítő spray. Az előző kiadás dátuma: 2016.12.13 utántöltő – Frézia&Jázmin. Reckitt Benckiser Kft. 1/18 oldal.

a 453/2010 EU és a 2015/830/EU rendelet szerint. Zselatin. Kiadás dátuma: 2018.04.12. Verziószám: 1.0. 5 / 8. Fizikai állapot : szilárd por.

Talkum. Szinoníma/az anyag latin neve: TALCUM. Cas szám: 14807-96-6 ... b) a gyújtóforrások eltávolítása, megfelelő szellőzés biztosítása, a por elleni ...

SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása . 1.1 Termékazonosító . Kereskedelmi megnevezés: ANTI-GERM FOAM B-25. Cikkszám: 18014.

... modell gipsz, dekorlap gipsz, villanyszerelő gipsz. 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gipsz ...

MOGUL KOMPRIMO VDL 100. Kiállítás időpontja: 2019. 03. 08. ... EüM-SzCsM együttes rendelet): OLAJ (ásványi) 5 mg/m3. Belélegzés: hosszan tartó exponálás:.

A Nátrium-hidroxid teljes mennyisége a dodecil-benzolszulfonsav semlegesítésére szolgál, a reakciót követően a keverékben szabad állapotban már nincs jelen.

2 апр. 2021 г. ... p-Benzolszulfonsav a propén oligomerizációjával képzett elágazó láncú C14–. C18 olefinekkel monoalkilezett származékainak bázisfelesleget ...

Vegesol R gombaölő permetezőszer. 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Folyékony gombaölő permetező szer, ...

bőrirritáció, vagy kiütések jelennek meg, orvoshoz kell fordulni. ... A megszilárdult beton vagy cement vágása, törése vagy őrlése porszerű részecskéket.

Az anyag megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: ... Szakaszos kibocsátás: 0,26 µg/l. Talaj: 0,03 μg/kg.

31 авг. 2021 г. ... Benzolszulfonsav, metil-mono-C20-24-elágazott alkilszármazékok, kalciumsók. Allergiás reakciót válthat ki.

22 июн. 2016 г. ... Porcelán, fajansz termékek - mosdókagyló, WC - csempe, kerámia, kő felületén jól oldja a vízkövet. Nem használható tűzzománcozott (pl.

13 нояб. 2020 г. ... NEOSIL KFT 2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám út. 3. Rapiker Kft. 6728 Szeged Völgyérhát u. 7. · Információt nyújtó terület: · [email protected]

Eukaliptusz olaj. Kiadás dátuma: 2018.04.12. Verziószám: 1.0. 1 / 9. Kiállítás/javítás kelte: 2018.04.12. verziószám: 1.0. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a ...

Peru balzsam. Kiadás dátuma: 2018.03.29. Verziószám: 1.0. 1 / 9. Kiállítás/javítás kelte: 2018.03.29. verziószám: 1.0. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a ...

23 дек. 2020 г. ... CO2. 25%. 124-38-9. 1907/2006/E. C (REACH) rendelet IV/V ... után zárja el a palack (tároló) szelepet, vagy ha üres, még ha a berendezéshez ...

22 мар. 2018 г. ... TRINÁT SPRAY ÁLTALÁNOS AKRILFESTÉK. BIZTONSÁGI ADATLAP ... szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy.

17 июл. 2018 г. ... Védőkesztyű használata kötelező. Védőruha használata kötelező. Szem- vagy arcvédő használata kötelező. Hőtől, forró felületektől, szikrától, ...

9 июл. 2018 г. ... HÉRA PRÉMIUM MATT BELSŐ FALFESTÉK SZÍNES. BIZTONSÁGI ADATLAP. Terméknév. : Nem áll rendelkezésre. Egyéb azonosítási lehetőségek.

Lenor Amethyst & Floral Bouquet Folyékony mosószer. A termék azonosítója. 91791317_RET_CLP_EUR. Szinonimák. PA00217438. Termékcsoport. Kereskedelmi termék.

29 янв. 2016 г. ... Vanish Oxi Action folteltávolító folyadék. Biztonsági adatlap száma. D8248543. Formula#. 8242634. Terméktípus textil kezelő szer.

12 мая 2017 г. ... Mr. Proper Fürdőszobai tisztító spray. Termékkód. : PA00190587 / 97139054. Termékcsoport. : Kereskedelmi termék.

a 2015/830/EU bizottsági rendelet melléklete szerint. 1/7 oldal. Készítés dátuma: 2018.09.19. ... Baktericid, fungicid, virucid hatású nedves törlőkendő.

2 авг. 2017 г. ... Antibacteria légfrissítő spray. Oldal 4 / 12. H411. Borsosmenta olaj. <17,32. 8006-90-4 Nem ismert 308-770-2. Skin Irrit. 2, H315.

2 июн. 2020 г. ... Silicone-Spray. BIZTONSÁGI ADATLAP. Terméknév. Silicone-Spray ... nitril gumi 4 - 8 óra (áttörési idő): Viton®/butilgumi.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.