ady írói álneve

Kova Gyuri és társai* /Albisy Katalin könyvéről*/ 1902. II. ... A fároszok, /V,/ Forditotta Faludy György, ... c. s. : A ,eghülés, 1913, I. 177-178, 1.

szeme láttára születnek meg, és a meseregény egész menete szegény ... Bogdán Szabolcs kitűnő Leslie L. Lawrence-paródiájának (Sindzse zabszeme) beszélő.

politikai és irodalmi bare most is párhuzamosan folyik, az i- ... zása után visszaesés következik, és most azon a fokon al pub ,-.

4 мая 2009 г. ... Az írói és irodalmi eredetű nevek magyarországi vizsgálata szempontjából ... 2008: A kalapba zárt lány. (Mese.)8 Budapest: Osiris Kiadó.

t Ma délelőtt, ma délelőtt. 1909*1. 422 1* ... Falu Tamás : Emlékek, mikre nem emlékszem. ... x Eszik a család, 1912.11, 714-717 1. : Anyatej. 1912.11.

L - Z ,. Összeállitetta. G a l a m b o s. F e r e n c , ... Avilai Szent Teréz két verse. /Versford. ... Perotti Gyula : Benza Ida, 1896, II, 491-492, 1.

Dédapám tovább ment annál, hogy a nyelv egy nép vagy nemzet által használt ösz- ... dologra vonatkozó igazsághoz: „én (az Isten) alkottam a földet, ...

hogy már akkor meg tudja mondani, mit akar a bútorgyár igazgatója a nyári szabadsága alatt olvastatni, ... vegyék észre, hogy felejt a büszke székely.

ADALÉKOK GOZSDU ELEK EMBERI ÉS ÍRÓI ARCKÉPÉHEZ. BERZY ANDRÁS. Az alábbi közlemény csak elenyészően kis része annak az értékes.

nevek, keresztnevek, becenevek, szólító nevek mögött rejtőző kortársait, kideritsem , ... e g y -e g y s z e m é ly t v a g y c s o p o rto t h á n y fé le.

Túlhajszolt lelkek balladája ... ezt az élményt, leginkább figyelemre méltó módon a Hontalan hazafiság. Ezekben a művekben jól követhető a folyamat, ...

R.Kövér Erzsébet : Boldogság kell a szivnek. 1938. 1752. 1. ... Undi : Cyrano 1919-ben. 1919. 286. 1. ... "Guszti bácsi" esetei, 1909. I.-388-392. 1.

Kósza Szellő : Apponyi Gyurika. /V./ 1898. 468. 1. Kosztka Mihály : Ják Imre meséje. /E./ 1894. II. 369-370.1. ... Szuhay Mátyás : Credo. /V./ 1898, 596. 1.

embernemzedékben már elmosódó, nehezen elemezhető emlék lesz a mozi ... Az egyik címlapon a következő rajz látható: gúzsbakötött író a deresen; Tisza István.

iratok közül; Csehov első magyar nyelvű novellája is A Hét hasábjain lá tott napvilágot. ... B. : Kruc Feja Dávid, Irta Fényes Samu, 1902. ... x Anyatej.

ülhet egy medievista, egy régész és egy gazdaságtörténész ugyanazon asztal mellett anélkül, hogy valami is történne.” 35. A magyarországi humanizmus korai, ...

3 мая 2018 г. ... lij című novellájában az H. G. Wells: „H. G. Wells egyik regényében olvastam”. (N. 2: 106). Ezek az irodalmi nevek nem írói nevek.

Az íriri névadás sajátcrsságai Karinthy Frigyes mílvei ... ga csupán a valóság látszatát kelti, olyan, mintha valós lenne, ezért a szövegben előforduló.

kalapos, Csorbóka úr, Bordács keresztapa), megint más részük pedig többször ... vagy másik tulajdonságát emeli ki (Vas Matyi - Cintula): a népmesehősökre ...

„Vajon miért jöttem én ebbe a városba?“ – Szindbád hirtelen döntött úgy, hogy utazni fog, és talán maga is tudja, hogy utazása nem éri el valódi célját: ...

János, Pazmany Peter Kalavzzanak tizen harmadik könyvére való felelet,. Bártfa, 1622. Az RMNy szerint a Kalauz-cáfolattal kapcsolatos feladatok szétosztása után.

F, GY* : Gyergyai Albert : A mai francia regény, 1937* ... Egy tiltott könyv, /D#I* Lawrence s Lady ... Orlando és modellje, Virginia Woolf.

Brucknerné Farkas Gizella : A felebarát háza. /E./ I925.I. ... Pinta Sándor : Szivünk miséje. 1930. ... Molnár Kata 2 Áriusz Anna protekciója. 1935.

A. P, : Az erdélyi magyar tudományos élet* Jancsó Elemér í Ma ... Lukinich Imre : A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar tör ténettudomány. 1926. /202.

A Budapesti Szemle legutolsó, 1873-tól 1944-ig terjedő korszaka a magyar szellemi élet konzervatív szemléletű, de hű tükörképe. Az irodalmár szerkesztők ...

gya szövetkezet Erdélyben a két háború közt is működött.) ... az 1835-ös türelmi adó kirovásában Kisiratosról Spitzer Isák ... á n y g y i l. á n g y i.

Ez bővült lépésről lépésre újabb falurészekkel a mai sza- bálytalan alakzatúvá. ... Az Atom Anti c. amerikai rajz film sorozat.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.