Babura László: Szent Jeromos élete - Pázmány Péter Elektronikus ...

Szent Jeromos élete mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK). – a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza – állományában.

Babura László: Szent Jeromos élete - Pázmány Péter Elektronikus ... - Összefüggő

Szent Jeromos élete mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK). – a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza – állományában.

Nagy Szent Gergely élete mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK). – a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza – állományában.

szerzetesi törvénykönyvével Szent Benedek „rendet” teremtett oly értelemben, hogy ... Szent Benedek szerzetes fiai lettek az Egyház jobbkeze, amely.

Felgyógyulása után elmondta, hogy egy angyal felvitte a magasba, Isten dicsőségébe. Elnyerte azt az adományt, hogy olvasni tudott az emberek szívében, akik ...

Nazianzi Szent Gergely. *Arianz, 329/330. †Arianz, 389/390. Az Egyház együtt emlegeti és együtt ünnepli barátjával, Vazullal. Ahhoz hasonlóan ő is.

A bűvös sziget foglya. Egy elbűvölt szigeten állok. Mozgó, ködös vizek felett. Távolba nézek. Várok,. Éjjet és napot egybekötve. Az elbűvölt szigeten állok.

Dr. Gasparus Ladocsi ... Alexandriai Kelemen Krisztus-himnuszai (fordította: Ladocsi Gáspár) . ... Hermasz: A Pásztor (fordította: Ladocsi Gáspár).

Sacra sine sanguine deis facta sunt. 15. A városból (való) menekülés ... Saepe facilius est morbo mederi, quam ... Saepe videmus nos sine auxilio Dei nihil.

lelkigyakorlatok befejeződnének, ha egy másik tény nem léteznék az ember ... női, egyházi és világi szentek, hogy a lelkigyakorlatok ugyanennek a szent ...

NYISZTOR ZOLTAN. II. KIADAs ... páló, a szeretet és a felgyúlt apostoli tűz első lá n- ... hatóbb emléket Szitnyai Zoltán, a neves író emelte,.

szent László király élete folyását, meglepődtem és némi tekintetben szégyeltem magamat. Eszembe jutott, hogy pozsonyi, udvardi, kassai, sátor-.

18 Isten haragja megnyilvánul az égből azoknak az embereknek minden gonoszsága és igazságtalansága ellen, ... Film, tévé, rádió, számítógép, internet,.

sa, továbbá minőségi követelmények érvényre juttatása a tárgykör ... A középkor egyik legfőbb jellemzője Európa-szerte, hogy a rend védelméről a hata-.

Eckhart mester. Lisieux-i Szent Teréz. Teréz Anya. A könyv képei: Krisztus és János (1310 körüli színes faszobor),. Walafried Schönle OSB testvér a beuroni ...

de villámmal verd őket át, ha egyszer visszanéznek… Hajnali harangszó, 1923 ... elbujdosott ifjúságom… tenyerem megrázza, ... Fent Somlóvár múlik-málik,.

Tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja,. Te mindnyájunk anyja vagy! Oltalmazz meg minden bajtól,. Kísértésben el ne hagyj! Amen. Esti imádság.

Ez a publikáció az azonos című könyv elektronikus változata. A könyv 1998-ban jelent meg az ISBN 0-9651859-2-3 azonosítóval az Egyesült Államok New Jersey ...

Először is az következik belőle, hogy a könyv nagy mértékben azoknak is szól, akik nem. Szent Tamás hitét vallják és akiket úgy érdekel az aquinói szent, ...

Szent Antal tisztelői számára és a „szegények kenyerének” terjesztésére ... II. rész: Ájtatosságok Szent Antal tiszteletére ... Reggeli ima Szent Antalhoz.

Így tudtad te is? Felvilágosítás fiúknak, lányoknak, 15 éves kortól. A mű eredeti címe és kiadója: Theodor Bovet: Junge Leute, Sex und Liebe Paul Haupt ...

PPEK / Sík Sándor: A szeretet pedagógiája. Hétköznapi kereszténység. Mikor a nagy indus költő, Rabindranath Tagore beutazta Európát, azt írta rólunk, hogy.

a jobb lator,. Mária a kereszt alatt stb. A többszöri elesést összevontam egy stációra, hiszen a Szent. Hagyomány szól róla. A keresztút imaszövegének végén ...

Szent Brigitta irataiban olvassuk, hogy Boldog Rémig püspök ... mennybemenetele előtt tartott szent kilenced alkalmából a boldogságos Szűztől ezer bűnös.

Egyesülni Isten akaratával: Isten akarata és az én akaratom egy legyen. A szenvedésben is meg kell találni az Isten akaratát és mint ilyent elfogadni.

Kolbe atya, korunk vértanúja. ... A missziós atya meghalt, az Egyház pedig kapott egy kiváló, modern papot. Nevét világszerte ismerik.

A kegyelem forrásai – Olvasókönyv a szentségtanhoz. Nihil obstat. József dr. ... Miután a gyilkos elvégezte aljas munkáját, a rablóvezér lépett a kamrába.

A SZENTMISE. -TÖR TENETE. IRT A. DR PÉTERY JÓZSEF. VÁCI P05PÖR. MÁSODIK KIADÁS. SZEI'T ISTVÁN-TÁRSULAT. AZ APOSTOLl S7.ENTSZf:K KÖNYVKIADÓJA. BUDAPEST ...

maradj mellettem, Uram! én nem akarok elszakadni Tőled.” És ha a kísértés idején nem csüggedsz el s hűséges maradsz hozzá, akkor ő mindenkor melletted lesz ...

szett önbecsülés visszaadása. Rakoncátlan ifjakra valami fele- ... Schleich mir ins Herz hinein. ... Ha ugyanis a lovak szájába zablát.

Placid atya a kereszt és az öröm útjára való gondolataival szeretné megköszönni s viszonozni minden adományozó kedvességét. Készítették: P. Tóth Zsolt Ipoly ...

belezuhan, és a szükségen kívül, hogy az áldozati lelkek meggátolják azt, vagy legalábbis ... És meztelen lábacskáit felváltva.

PPEK / Malachi Martin: A sötétség birodalma ... A sötétség birodalma (The Kingdom of Darkness) című írás Malachi ... érzékek útján hatol belénk a sátán.

A 10. parancsolat. 171. Mire kötelez Isten tizedik parancsolata? Isten tizedik parancsolata arra kötelez, hogy ne irigyeljük mások anyagi és szellemi ...

Michel Quoist. Krisztus él! mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK). – a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza – állományában.

Az ima, mint Istennel való kapcsolat, kétoldalú kezdeményezésen alapul. ... Pedig ennek az imának nagyobb ereje van, mint bármi másnak. Az ima, vagyis az.

Oslay Oswald ferences atya is messze kiemelkedett rendjéből, Alapos teológiai felkészültsége, okossága, kormányzói képessége már a renden belül is ...

Az apokalipszis vírusától megfertőzött emberek növekvő ... Az Ószövetségben a „Jahve napja” kifejezés az eljövendő nagy ítéletnapot jelöli meg,.

A Mátyás-templom karcsú tornya az erzsébetvárosi gótikus templomot juttatta eszembe, mint két magasba emelkedő kar, mely integet: „Isten veled, kis ...

PPEK / Blaise Pascal: Gondolatok. Impresszum. Blaise Pascal. Gondolatok. A mű eredeti címe. Pensées. Fordította és a jegyzeteket készítette. Pődör László ...

9 мар. 2021 г. ... Segíts meg, Uram, mert fogynak a szentek . ... Olyan az, mint a fa, ... Az Úr be fogja írni na népek lajstromába: „Ezek is ott születtek.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.