Biztonsági adatlap: 2-Klór-tritil-klorid gyanta - Carl Roth

2-Klór-tritil-klorid gyanta PEPTIPURE® 100-200 mesh, 1 % DVB. Termék szám. 7405. Regisztációs szám (REACH). Az azonosított felhasználások megadása nem.

Biztonsági adatlap: 2-Klór-tritil-klorid gyanta - Carl Roth - Összefüggő

2-Klór-tritil-klorid gyanta PEPTIPURE® 100-200 mesh, 1 % DVB. Termék szám. 7405. Regisztációs szám (REACH). Az azonosított felhasználások megadása nem.

30 нояб. 2016 г. ... Vas(III)-klorid ≥98,5 %, extra tiszta, vízmentes. Termék szám. 5192. Regisztációs szám (REACH). 01-2119497998-05-xxxx. EK-szám. 231-729-4.

20 окт. 2015 г. ... 1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Alumínium-klorid ≥98 %, vízmentes, resublima- ted. Termék szám. CN86. Regisztációs szám (REACH).

1 дек. 2016 г. ... 1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Vas(III)-klorid-oldat 40 %. Termék szám. 7750. Regisztációs szám (REACH) nem releváns (keverék).

Weboldal: www.carlroth.de. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Higany(I)-klorid.

20 апр. 2016 г. ... 1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Higany(II)-klorid. Termék szám. 7904. Regisztációs szám (REACH).

15 дек. 2017 г. ... 1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Benzoil-klorid ≥ 99%, szintézis célra. Termék szám. 7456. Regisztációs szám (REACH).

Nátrium-klorid >99,8 %, pattanásgátló szerrel. Termék szám. 9265. Regisztációs szám (REACH). Az anyag a 1907/2006 számú rendelet (EK) sze-.

7 апр. 2020 г. ... 1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Polivinil-klorid. Termék szám. 9163. Regisztációs szám (REACH).

3 июл. 2015 г. ... 1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Tionil-klorid ≥98 %, szintézis célra. Termék szám. 4024. Regisztációs szám (REACH).

Figyelmeztető mondatok. H228. Tűzveszélyes szilárd anyag. H251. Önmelegedő: meggyulladhat. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok.

9 февр. 2018 г. ... (REACH) rendelete szerinti biztonsági adatlap formátumának mintájára. Repceolaj nyers termék szám: 6964. Magyarország (hu). Oldal 2 / 11 ...

9 авг. 2016 г. ... Koleszterin. Termék szám ... Koleszterin ≥ 95%, Ph.Eur., for biochemistry termék szám: 8866 ... se, engedélyezése, és korlátozása).

17 июн. 2015 г. ... Citromsav ≥99,5 %, Ph.Eur., vízmentes. Termék szám ... Carl Roth GmbH + Co KG ... Ajánlott tárolási hőmérsékle: 15 – 25 °C.

Zselatin. Termék szám. 4582. Regisztációs szám (REACH) ... Zselatin platinum, extra pure, 240 Bloom termék szám: 4582 ... A por belélegzése tilos.

11 дек. 2019 г. ... rövid távú (egysze- ri eset). Biztonsági adatlap a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint. Eukaiiptuszoiaj , természet azonos.

Napraforgóolaj extra tiszta, kifinomult. Termék szám. 1AAP. Regisztációs szám (REACH). Az anyag a 1907/2006 számú rendelet (EK) sze-.

Cink por ≥98%, részecskemérete <63 μm, stabilizált termék szám: 9524 ... Rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (POP).

26 июл. 2016 г. ... Óvintézkedésre vonatkozó mondat - elhárító intézkedés. P301+P310 ... 24 h. 12.2 Lebonthatóság folyamata biztonsági adatlap.

8 сент. 2016 г. ... Óvintézkedésre vonatkozó mondat - elhárító intézkedés ... h) az e melléklet 13. függelékében felsorolt anyag esetében az anyag az említett ...

20 мар. 2017 г. ... Lecitin szójababból, GMO-mentes ≥97 %, bioké- miai célra. Termék szám. AE81. Regisztációs szám (REACH). Az anyag a 1907/2006 számú rendelet ...

Ricinusolaj Ph.Eur., extra tiszta, szűz. Termék szám. 4702. Regisztációs szám (REACH). Az anyag a 1907/2006 számú rendelet (EK) sze-.

D-Szorbitol. Termék szám. 6213. Regisztációs szám (REACH). Az anyag a 1907/2006 számú rendelet (EK) sze- rint [REACH] nem regisztrációköteles. EK-szám.

22 мая 2020 г. ... SZILÁRD KLÓR-FENOLOK. Veszélyes összetevők. 4-Klórfenol. 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok). Osztály. 6.1 (mérgező anyagok).

31 авг. 2015 г. ... 1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Szalicil-sav. Termék szám. 9268. Regisztációs szám (REACH). 01-2119486984-17-xxxx. Index-Sz.

10 февр. 2017 г. ... 9, "Hal és fa". Biztonsági adatlap a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint. Levendulaolaj természetes termék szám: 3367. Magyarország (hu).

21 июл. 2015 г. ... 1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása vaspor ≥96%, <149 µm, csökkent, extra tiszta. Termék szám. 9454. Regisztációs szám (REACH).

1 дек. 2016 г. ... Orotsav. Termék szám. 6820. Regisztációs szám (REACH). Ez a információ nem áll rendelkezésre. EK-szám. 200-619-8. CAS szám. 65-86-1.

17 июн. 2015 г. ... Citromsav ≥99,5 %, p.a., ACS, vízmentes. Termék szám ... Theoretical Carbon Dioxide (elméleti szén-dioxid-felszabadulás): 1,374 mg/mg.

4 мар. 2016 г. ... 1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. L-Cisztein. Termék szám. 1693. Regisztációs szám (REACH). 01-2120047494-54-xxxx. EK-szám.

1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Sztearinsav. Termék szám. 9459. Regisztációs szám (REACH). 01-2119543894-28-xxxx. EK-szám. 200-313-4. CAS szám.

Szilikonolaj ROTITHERM® M 220. Termék szám. 0991. Regisztációs szám (REACH). Az anyag a 1907/2006 számú rendelet (EK) sze-.

17 мар. 2016 г. ... Szilikonolaj M 350, közepesen viszkózus, 350 cSt. Termék szám. 4035. Regisztációs szám (REACH). Az anyag a 1907/2006 számú rendelet (EK) sze ...

a 1907/2006 Sz. (REACH) Rendelet szerint, 453/2010/EU módosítással. dGTP ≥99 %, 100 mM solution ... Törölje fel nedvszívó anyaggal (pl. ruha, gyapjú).

L(+)-Aszkorbinsav ROTICHROM® Working Standard termék szám: NC00. Változat: 2.0 hu ... A por belélegzése tilos. ... A por belégzése irritálhatja a légutakat.

31 авг. 2018 г. ... HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Polisztirol. Termék szám. 9151. Regisztációs szám (REACH). Az anyag a 1907/2006 számú rendelet (EK) sze-.

1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Pentaeritrit ≥98 %, szintézis célra. Termék szám. 7522. Regisztációs szám (REACH).

Glicerin ROTIPURAN® ≥99,5 %, p.a., vízmentes. Termék szám. 3783. Regisztációs szám (REACH) ... New Zealand Inventory of Chemicals.

17 мар. 2016 г. ... ma. Dodekametil- ciklohexasziloxánt. 540-97-6 ... E bejegyzés alkalmazásában »lemosandó kozmetikai termékek« alatt az ... Amennyiben a ke-.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.