Az Athenaeum kézi lexikona. 2. kötet 5. rész, Peti-Ront

gek), melyek részben gót és renaissance vegyes stíl ... Phantasie (fantazí), áru, hímzett v. szövött női 1 ... hágó neve La Cisa.

Az Athenaeum kézi lexikona. 2. kötet 5. rész, Peti-Ront - Összefüggő

gek), melyek részben gót és renaissance vegyes stíl ... Phantasie (fantazí), áru, hímzett v. szövött női 1 ... hágó neve La Cisa.

tek: ezredes, alezredes, őrnagy; tábornokok: tá bornagy, táborszernagy v. lovassági ... ben az összes forgalomba jött árumennyiségek, tá ... Törvényszék, já.

noksága miatt Básta által elűzetvén, Prágába ment, ke ... Thaly K., Ki hozta vissza e hazába M. ... az T Elveszett paradicsom« (The paradise lost, 12.

ÖTVENNÉGY TÉRKÉPPEL ÉS MŰMELLÉKLETTEL. BUDAPEST. AZ ATHENAEUM RÉSZVÉNY-TÁRSULAT KIADÁSA. ... rend ; abezés gyermek, ki még csak az abc-t tanulja.

1 (vagy 3) évig rabszolgáskodott; ez időbe esik rész ... volt használatban, s akkor kezdődött, mikor a Sirius ... Jaeger Ferencz, vezérőrnagy, szül. 1837.

szakoltak. Tartalma tulajdonképen az u. n. szász jog megerősítése és némely könnyítés a hűbérviszonyok tekintetében. Ezenkívül Hitvalló Eduárd törvényeit.

talmának tudatában színleg meghódolt ugyan I. Ká ... A fegyverek tökéletesedésével a szétszórt ... lezők felhivandók, hogy követeléseiket, jogaikat (zá.

megállapításánál még tekintélyes volt, de később ... Rubel, az orosz pénzegység, eredetileg ezüstrűdról ... Mária Feodorovna, előbb Dagmar dán kir. her-.

sankövetkezik-e be; veszélyes, ha meleg eső olvasztja ... az árviz ellen biztosítására rendesen földből emelt ... csúcsa a Pena-Ubina, 2300 m.

Saborskó, község Modrus-Fiume m., 1821 lak. Sabot (francz., szabó), faczipő, fapapucs. ... Scholl Aurélien, franczia iró, szül.l833. jul. 14.

alatt befejezik, még pedig 1) egy naptári évben (ta vaszkor csíráznak), igazi egynyári növények, an nuae aestivales, p. o. a kukoricza; 2) két naptári.

higgyen – higyjen – haggyon – hagyjon – higgyünk foggyon – fogyjon hánnya – hányja lélekzik – lélegzik keztyű – kesztyű benfentes – benszülött – bensőséges.

effajta – afféle – ugyanahhoz – ammiatt – affelé – affölött métely – harkály – kevély – ragály – lakály – muszály – papagály – csevely – dörely – duhaly.

5 сент. 2007 г. ... megtalálod a PC Peti 4. program Ismételjünk! mappájában. 1. Indítsd el a Gépeljünk! alprogramot! Segítségével felfrissítheted tudásodat ...

híteni iparkodnak Hegel szigorúságán, s ilyen vagy olyan ... A titkok ajtajának feszegetéséért Faust sóhajával kell meg- ... ISMERTETÉSEK, BÍRÁLATOK 134.

Oldal. Szemere Samu: Filozófia és demokrácia ... „nyx aphantos" = fénytelen ... Igen gyakori eset, hogy egy jelenségnek két, egvmással ellentétes oldala van ...

Menz, G.: Irrationales in der Nationalisierung Mensch und Maschine. Breslau, M. u. H. Marcus. ... elől téveszti metafizikai megállapításait; még az igazsá-.

Somogyi: A nemzeteszme, Budapest, Szent István-Társ. 1941. 15. kk. 1. Athenaeum. ... elsősorban az ú. n. többértékű logikák elmélete, amelynek.

Etika, jogfilozófia: M. A, R. Tuker: Past and future of ethics. (Vajda Gy. ... például a görög filozófusoktól felállított tétele ma is áll és.

Kresz Géza által 1876-ban szervezett és vezetett Budapesti Önkéntes Mentő ... fe l i rat: 3 . táblázat: A vazo aktív szerek klasszif ikác ió j a] ].

maiglan a legsilányabb állapotban van, csupán nehány ut- ... akkor tiz kbolt volt, melyek ez ... határoztatott, hogy Munkács,Ó-Buda, Tata, Komárom, a.

ordás dézsa. 16 phanus Ordás jb [Zágor KK; SLt évr.]. ... ordás dézsa ordatartó dézsa; putină de/pentru pästrat ... 12. pénzes Garas [Kv; RDL I.

mével s az lábán nem igen járhat [TML I, 126 Bornemi- ... Cselédgye eŏ Ngának, eŏ kegyelme mindenesse, keze lá- ba, s ... 9] * ~ra áll talpra áll; a se.

ja* a karácsonyfája szk-tal találkozott. ... 2. egyfelé is, másfelé is ~ja beszédjit csűri-csaV*1 ... az fahéj-vizet, azon kivűl az reggeli italt hivták.

hogy à Joszagainkat a Pogánság ben jártában ... Warosul, hog ez alat à Nótárius dolga legien hala- ... verneinenden Fragesätzen alternativer Art. 7629 r.

osszúállást, bizony megbünteti az Isten az gonosz embe-. r t [TML VI, 379 Bánfi Dienes Teleki ... 8yon meg untam élni, Senkinek haszna nem élhetvén.

1740: (Meghalt) Nemes Várasunk Érdemes Had- nagja Nztes Dobolyi Márton kedves Atyánkfia ó kglme ... Fra(ncis)cus Keo(m)ies kezé- ... b. nagy idő, ziva-.

1736: ezekre a ratiokra nezve nintsen az mos- tani I ő kgl(ne)k azon meg irt szőlőkhöz semmi ... Néhai Vitézlő Kocsis Mihály Desi Udvar biro leven Ratioi.

fehérek, simák, bokrétája a csészéből alig ér ki, le- ... Nevét talán onnan kapta, hogy magvai a le- ... álló, tehát a legnagyobb hitelességi sínai kor.

nem tisztíttatik, és ettől vagyon, hogy a Silipen ... vyolagh elegendeo zena Retet limitaltanak. ... •Xr ~ra vesz semmibe vesz; a nu-i da nici o aten-.

nagy karos szék, másika félviseltes bőr szék karos [Ma- rossztkirály MT; Berz. 38. P. 2]. ... tã de fier cu care se bat parii/aracii; Eisenwerkzeug zum.

ſ n 1. hivatásszerűen oktató személy; înväţător, dascăl, preceptor; Lehrer, Schullehrer. 1585: Veottek varosul ezek- ben Mínemeo Gondwiseletlensegh vagion ...

penzen vöt Jobbaginkis vad(na)k ... ezeketis Felesegemmel eggiüt acquiraltuk [Ádámos KK; ... fekete bú, a keserűség istencsapása s más ilyesmi [PLev.

eqészszen helyben marad, mélly mind két félt à ... 2 rs e szerént a Jószágnak által adása előtt különö- ... *a cuiva jurămîntul; vereidigen lassen. 7678 :.

laban levő Úr Aszsztalára egy arannyal varrót fejér fa* tyolkeszkenöta ... 1573: Fenya (!) ... ſt i »t u dgya aszt Inaugurationk Conditioji közöt lenni.

nak" mivel iszappal tele [Kanta Hsz; HSzjP. ... György katonái) Debrecen városát és az ott levő korcsmá- ... rasi Kovács Martonne ada ertesémre, hogy.

meg kegielmetek az vrat, wegye el haragiat rola ew nagsaga, es hog az ew kegielme thewb ... lgy el vész zaklatni üldözni kel [Kv; Pk 6]. még SzO II, 337.

264 Hegedű hŭr Parja — // 24 fa(cit) 2 // 64 [ApLt 5. ... hegedültet 1. a dispune/face să se cínte la vioară; gei- gen lassen. ... 1866: Ifj. Kasza Már-.

leány, Ne hand oda A port, mert ninchen aky ky tizticha ... fel ora múlva Ala Ieowe, es monda lm az Curwafy kaba- ... Kira (80) zs vall.].

Vegig hoszszan Gál Ferentz Uram ki szántatott s a ma- lájéhoz foglalt [Mezőbánd MT; MbK XII. 94]. ... sege szerint Sz. Pali Ferencz Uram, Gyulai Mihalyne.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.