English Czech Dutch French German Italian Portuguese Russian Spanish Slovak Hungarian
Ma 2019. október 23., szerda, Gyöngyi napja van. Holnap Salamon napja lesz.

A képzés feladata

E-mail Nyomtatás PDF

A képzés, nevelés során megfelelő követelményrendszert, célokat, feladatokat kell a tanulók elé állítanunk.


Általános célkitűzéseink


Tanulóink az iskola elvégzése után legyenek képesek:

 • önmagukat menedzselni, döntéseket hozni, azokért felelősséget vállalni, kommunikálni szóban és írásban;
 • kooperálni szűkebb és tágabb környezetükkel.

A fentiek megvalósításának érdekében a nevelés és oktatás folyamán kiemelten kezeljük a munka-erőpiaci helytálláshoz, a magasabb életnívón való éléshez nem nélkülözhető olyan kulcskompetenciák oktatását, mint:

 • tanulási technikák, a tanulás az egész életen át (life-long learning) elsajátítása;
 • a személyes tulajdonságok (önépítés, terhelhetőség, kreatív gondolkodás, érdeklődés, nyitottság stb.) fejlesztése;
 • a szociális képességek (kommunikációs készség, alkalmasság team-munkára stb.) kialakítása.

Intézményünk a magyar kultúra és a szakképzés hagyományainak és az európai minőségrendszer alapelveinek felhasználásával, ötvözésével kívánja megvalósítani a 3. évezred iskoláját, az európai normák szerinti programok összeállításával kívánja neveltjeinek életesélyeit, munkaerő-piaci helytállását biztosítani. A kulcskompetenciák oktatásával igényeit igyekszik kielégíteni.
A kulcskompetenciákat a NAT figyelembevételével az alábbi csoportra osztottuk, s jellegüknél fogva minden műveltségi terület helyi programjába beépítettük.
 
A tanulási készségek, képességek fejlesztése

 • az önálló tanulási módszerek elsajátítása;
 • a folyamatos, élethosszig tartó ismeretszerzés fontossága;
 • az információs és kommunikációs csatornák és technikák ismerete, az információk megszerzése, feldolgozása.

Az önismereti, önfejlesztési készségek, képességek alakítása

 • az önismeret, önállóság, önépítés technikáinak elsajátítása;
 • az értékrend, a becsület, a nyitottság, az érdeklődés kialakítása;
 • a kulturált viselkedés alapvető elemeinek kifejlesztése, a személyes és interperszonális kapcsolatok építése;
 • a probléma- és konfliktus-megoldási technikák, a stressztűrés és a terhelhetőség képességének kialakítása.

A szociális készségek, képességek fejlesztése

 • az értékelés és a diagnóziskészítés képességének kialakítása;
 • a szóbeli és az írásos kommunikációs készségek fejlesztése;  
 • a felelősségérzet, az empátia kialakítása;
 • a csoportban való munkavégzés képességének fejlesztése.

A szakmai képzés általános követelményei
 
A képzés célja: államilag elismert minősítésnek megfelelő, korszerű általános műveltség és szakmai ismeretek átadása. Az alapképzésre differenciált képzési idővel ráépíthető a szakmunkás- és/vagy a technikusképesítés. Iskolánk a szűk szakmai specializáció helyett a széles szakmai alapozás bevezetésével, az átjárhatóság biztosításával, valamint a szakmákon felüli képzés nevelési és oktatási programjának elkészítésével, bevezetésével kívánja az oktatást megszervezni.
 
Alapfeladataink

 • kifejleszteni a tanulókban a korszerű technika, technológia iránti érdeklődést;
 • megfelelő gyakorlat biztosítása a szakterülethez tartozó gépek, berendezések karbantartásában, javításában;
 • a megfelelő kommunikációs képességek kialakítása (írás, élőbeszéd, szakmai nyelvezet, rajzolás stb.);  
 • az adott szakterületen és szakmai szinten az alkotó gondolkodás fejlesztése, az újszerű megoldások keresésének és alkalmazásának ösztönzése.

Szakmai képesítést megszerzett tanulóink tevékenységére legyen jellemző:

 • a szakmaszeretet, a tájékozottság szakmájának új eredményeiben;
 • az európai minőségbiztosítási eljárásokon alapuló szakszerű munkára való törekvés;
 • a munkavédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi előírások alkalmazása;
 • környezetkímélő anyagfelhasználás- és kezelés;
 • a kulturált szakmai magatartás;
 • igény és képesség a csoportmunkára;
 • a magas szintű szakmai ismeretek, teljesítményképes tudás;
 • tájékozódási képesség a piacgazdasági körülmények között.
 

 

 

 

 

 

© 2019 www.peterkeszaki.hu - AM ASzK - Pétervásárai Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
IT-Nav Hungary :: Webdesign :: Honlap fejlesztés :: Webáruház :: Tárhely :: Domain név bejegyzés :: SharePoint