Irányítási séma

Az intézet vezetője: Tóthné Utasi Ilona mb. igazgató

Tel.: 36/568-305; 06/70/459-2439

Igazgatóhelyettesek:
oktatási-nevelési igazgatóhelyettes: Molnár Anett 36/568-306
Gazdasági referens: Szűcsné Gembiczki Éva 36/568-308
Egyéb pedagógiai vezetők:
közismereti és nevelői munkaközösség-vezető: Kovács-Bálint Hajnalka Ildikó 36/568-302
szakmai munkaközösség-vezető: Bolla László 36/568-302
DÖK segítő tanár: Ferencz Zsuzsanna 36/568-300