Szakiskolai ösztöndíj

 

A nyolcadik osztályos tanulók sikeres és tudatos pályaválasztását, továbbtanulását szeretnénk elősegíteni. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók támogatására. Ennek érdekében az alábbi lehetőségeket kínáljuk számukra.

Hiányszakmákat oktatunk, amivel javítani kívánjuk a nálunk végzett tanulók munkaerő-piaci elhelyezkedését. Ezek a diákok tanulmányaik alatt szakiskolai ösztöndíjban részesülnek. A jelenleg nálunk oktatott hiányszakmák: a mezőgazdasági gépész (OKJ 34 521 08) és a pék (OKJ 34 541 05) szakma. A szakiskolai ösztöndíj 2,51 tanulmányi átlag felett teljesítő tanulóknak jár az alábbi módon:

2,51 – 3,00 – 10. 000 Ft/hó

3,01 – 3,50 – 15.000 Ft/hó

3,51 – 4,00 – 20.000 Ft/hó

4,01 – 4,50 – 25.000 Ft/hó

4,51 – 5,00 – 30.000 Ft/hó

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 25. §-a rendelkezik a tanulószerződésről, ami alapján a szakiskolai tanulók havi juttatásban részesülnek. Ennek összege szakmától és tanulmányi eredménytől függően elérheti a havi 17.000 Ft-ot, ami az évek során folyamatosan tovább emelkedik. Valamennyi diákunkkal tanulószerződést kötünk, hiszen a Vidékfejlesztési Minisztérium iskolájaként a tangazdaságunkban, tanműhelyeinkben gyakorlatot teljesítő diákokkal is adott ez a lehetőségünk, így ez vonatkozik a gépész és kertész tanulóinkra is. A pékek külső gyakorlati helyen vannak, ahol szintén megilleti őket a juttatás.

Lehetőséget biztosítunk tanulóinknak arra is, hogy részt vegyenek az Útravaló ösztöndíjprogram valamelyik alprogramjában (Út az érettségihez vagy Út a szakmához). Ehhez csak hátrányos helyzetük igazolása és a pályázat benyújtása szükséges. Sikeres elbírálás esetén az előző tanév végi tanulmányi átlaguk alapján a következő összegeket kapják a tanulók:

 

Tanulmányi átlag

Út az érettségihez alprogram

Út a szakmához

alprogram

2,00 – 3,30

8.000 Ft/hó

7.000 Ft/hó

3,31 – 4,20

11.000 Ft/hó

10.000 Ft/hó

4,21 – 5,00

15.000 Ft/hó

13.000 Ft/hó

 

 

A fentiek alapján egy jól tanuló szakiskolás diák havi juttatásainak összege az 50.000 Ft-ot is elérheti.

 

 

about author

admin.peterkeszaki

bromo88@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.